Door overweldigend veel reacties en omstandigheden duurt het even voordat u antwoord krijgt via de mail. Wij vragen u nog even geduld te hebben.

Nieuwsbrief januari 2024:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Namens JorClinic wensen wij u alle goeds voor 2024! Voor u ligt onze eerste nieuwsbrief. 

Na onze start in Oktober jongstleden hebben wij een overweldigende hoeveelheid reacties binnen gekregen. Een schat aan informatie en betrokkenheid. Dankuwel daarvoor. Wij hebben een aantal goede nieuwsberichten voor u: 

Persoonlijk gesprek

De website is ge-update en bevat nu de mogelijkheid om u in te schrijven voor een persoonlijk gesprek met jurist Sven Hulleman en dokter Jorine Hammink. Dit kan via: jorclinic.nl/meeting. Door nu een gesprek in te plannen á 1,5uur, hebben wij uitgebreid de tijd voor uw medische en juridische vragen en steunt u het project. Op die manier kunnen wij dossiers aanleggen welke voor het gehele traject van belang zijn. Hieruit selecteren vrijwilligers voor ons onderzoek. Wij hebben namelijk overwelkdigend veel aanmeldingen ontvangen van mensen die graag mee zou-den willen doen aan ons onderzoek als vrijwilliger. Zonder deze eerste stap van uitgebreide dos-siervorming kunnen wij niet iedereen garanderen een plaats te hebben in ons onderzoek. Uiteraard is er na ontwikkeling van onze test de mogelijkheid deze voor uzelf te bestellen. Wij verwachten dat dit mogelijk gaat zijn vanaf medio 2024.

U bent verzekerd van onze diagnostische methode:

De contracten met ons laboratorium zijn getekend! Wij hebben uit eigen middelen de contracten kunnen afsluiten. Echter onze persoonlijke fondsen zijn ontoereikend om alle fases te doorlopen. Wij zijn in gesprek met verschillende investeerders en zoeke nog altijd fondsen. Dat wil zeggen dat u ervan verzekerd bent dat onze diagnostische test er gaat komen. Zoals het er nu uitziet, verwachten wij medio 2024 met onze testen op de markt te komen. U kunt de testen dan voor uzelf bestellen. De kosten hiervan zullen nog moeten worden vastgesteld.

Oproep investeerders:

Het feit dat de contracten getekend zijn, betekent ook dat wij samen met ons laboratorium vanaf nu maandelijkse kosten gaan maken. Investeerders zijn daarom nog steeds meer dan van harte welkom! Kent of bent u een investeerder in zorginnovatie en ziet u een even belangrijke medisch ethische verplichting als wij? Neem dan contact met ons op via [email protected].

Doneren:

Donaties zijn ook nog steeds van harte welkom en kan via onze site op: https://jorclinic.nl/doneren/ of door over te maken op: NL47INGB 0102441359 Tnv JorClinic BV ovv: JorDiagnostics.

Belangrijkste vragen

Wij hebben vele vragen ontvangen in onze mailbox. Hieronder een antwoord op de meest belang-rijke vragen:


Wat meet de test precies? De baanbrekende diagnostische methode die wij ontwikkelen, kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Onze test kent een breed toepassingsgebied. Doordat onze unieke methode het geïnjecteerde-mRNA aantoont en tevens kan onderscheiden van het virus-mRNA, in alle lichaamsvloeistoffen en het bovendien ook de hoeveelheid spike-ei-witten die het mRNA produceert meet, geeft het antwoord op de volgende vragen:

Indien u bent u gevaccineerd met covid-19 mRNA (o.a. moderna en pfizer):
Verspreidt het geinjecteerde mRNA zich door mijn lichaam?
Zo ja, welk effect heeft dat op de verschillende eindorganen?
Kunnen mijn klachten zijn veroorzaakt door het virus of door het vaccin?

Indien u niet bent gevaccineerd:
Bestaat “shedding” (= het overdragen van het geinjecteerde mRNA en dientengevolge spi-ke eiwitten van gevaccineerde personen op ongevaccineerde personen)?
Kan je intiem zijn met gevaccineerde personen als ongevaccineerd persoon en heeft dat gevolgen voor mijn voortplanting of mijn gezondheid?

Indien u long covid/ post covid klachten heeft:
Heb ik long-covid? En komt dit dan door het virus of door het vaccin?

Ik heb een hele tijd niets gehoord , hoe is de voortgang van het project?

De afgelopen maanden hebben wij gezocht naar funding voor de start van ons project. Inmiddels hebben wij de eerste fase uit persoonlijke middelen kunnen financieren.
In de komende maanden kunnen wij – mede dankzij u als vrijwilliger – onze test laten valideren, certificeren en notificeren. Wij verwachten dat onze test medio 2024 op de markt komt.
Zie hieronder voor de verschillende fasen van het project. De komende maanden wordt er een onderzoeksvoorstel geschreven welke door de METC (medisch ethische toetsingscommissie ) moet worden goedgekeurd. Dit onderzoeksvoorstel zal openbaar gepubliceerd worden. Daarna kunt u worden opgeroepen als vrijwilliger. In de tussentijd geven wij graag iedereen de gelegen-heid zijn of haar persoonlijke verhaal met ons te delen. Hiervoor kunt u zich inschrijven via de site op jorclinic.nl/meeting. Wij vragen een vergoeding voor onze tijdsinvestering. Hiermee steunt u ons project.

Onderzoeksfasen project:

Zie schema hieronder.
Fase 1: heden tm april 2024
Wij finaliseren binnen 3 maanden een volledig rapport omtrent de diagnostische methode. Hierin vindt u het uitgebreide onderzoeksprotocol en de literatuurstudie. Hierin leggen wij tevens het in-tellectueel eigendom vast omtrent de baanbrekende diagnostische test die wij hebben.
Fase 2: maart 2024-juni 2024
Ons onderzoeksvoorstel wordt aan de Medisch Ethische ToestsingsCommissie (METC) voorge-legd. Zij nemen maximaal 8 weken de tijd voor de beoordeling (https://www.ccmo.nl/onderzoe-kers/primaire-indiening-bij-de-toetsingscommissie/beoordelingstermijnen-toetsingscommissie/beoordelingstermijnen-overig-medisch-wetenschappelijk-onderzoek) met een verlengingstermijn van nog eens max 8 weken. Mochten er revisies plaats moeten vinden dan kan het nog weer lan-ger duren.
Fase 3: juni 2024-sept 2024
Zodra de goedkeuring van de medisch ethische toetsingscommissie er is zullen wij verschillende dagen organiseren waarop de vrijwiligers zullen worden uitgenodigd om als eerste de test te ondergaan, zodat wij deze verder kunnen verfijnen en valideren.
Fase 4 sept 2024- dec 2024
Deze maanden zullen wij de onderzoeksresultaten uitwerken en publiceren in een wetenschappe-lijk tijdschrift.

Fase 5a danwel fase 5b: vanaf dec 2024

Afhankelijk van de funding zal het ontwikkelingsdoel bepaald worden. Ofwel wij brengen de test op de markt als zelftest. Deze zal dan te koop zijn via onze website of andere leveranciers als zelf-test-kit. Ofwel wij laten deze tevens notificeren als in vitro diagnosticum voor medisch gebruik. Dan zal de test aangeboden worden via huisartsenpraktijken en ziekenhuizen. Het liefst zetten wij onze test voor beide doeleinden in.

Fase 6: vanaf juni 2024
Marketing en sales.

Agenda

Er volgt een informatiedag in februari of maart van 2024. Hierover houden wij u op de hoogte via de website en een volgende nieuwsbrief.
Wij hopen u te spreken via de site: jorclinic.nl/meeting of op onze informatiedag.
Vragen en of opmerkingen : [email protected]

Met hartelijke groeten,

mr. Sven Hulleman en

drs. Jorine Hammink

Inhoudsopgave